Oddział Miejski WOPR Chorzów

Kurs na stopień

Młodszego Ratownika WOPR
rozpoczyna się 5
 lutego 2023r.
Niedziela godz. 20:00 na basenie MORiS w Chorzowie 
pl. Powstańców Śl. 1.


Kurs na stopień
 Ratownika Wodnego 
rozpoczyna się 4 marca 2023r. o godz. 8:00.


Weryfikacja 2023


Weryfikacje ( przedłużenie ważności legitymacji WOPR ) na rok 2023 dla ratowników odbędą się w następujących 3-ech terminach:


1. 18 grudnia 2022r. na spotkaniu wigilijnym

2. 15 stycznia godz. 20:00 basen PL. Powstaców Śl. 1

3. 22 stycznia godz. 20:00 basen PL. Powstaców Śl. 1

Proszę pamiętać o składce.