Oddział Miejski WOPR Chorzów

Kurs na stopień

Młodszego Ratownika WOPR
planujemy rozpocząć 
11 września 2022r.
Niedziela godz. 20:00 na basenie MORiS w Chorzowie 
pl. Powstańców Śl. 1.


Kurs na stopień
 Ratownika Wodnego 
rozpoczyna się 4 marca 2023r. o godz. 8:00.


Weryfikacja 2022


Weryfikacje ( przedłużenie ważności legitymacji WOPR ) na rok 2022 dla ratowników odbędą się w następujących 3-ech terminach:


1. 16 grudnia 2021r. o godz. 17.30 przed zebraniem sprawozdawczo - wyborczym

2. 6 lutego godz. 20:00 basen PL. Powstaców Śl. 1

3. Czerwiec ??
Proszę pamiętać o składce.