Oddział Miejski WOPR Chorzów

Kurs na stopień

Młodszego Ratownika WOPR
rozpoczyna się 
 24 lutego 2019r.
Niedziela godz. 2000 na basenie MORiS w Chorzowie 
pl. Powstańców Śl. 1.


Kurs na stopień
 Ratownika Wodnego 
rozpoczyna się 9 marca 2019r.

Spotkanie organizacyjno-pływackie godz. 800 Basen Miejski.

Weryfikacja 2019


Weryfikacje ( przedłużenie ważności legitymacji WOPR ) na rok 2019 dla ratowników odbędą się w następujących 4-ech terminach:


1. 23 grudnia 2018r. ( ratownicy pracujący zawodowo )
2. 27 stycznia 2019r
.
3.  3 lutego 2019r.
4. 10 lutego 2019r.


Basen MORiS Pl. Powstańców 1

O godz. 20:00

Proszę pamiętać o składce.