Oddział Miejski WOPR Chorzów

Kurs na stopień

Młodszego Ratownika WOPR
rozpoczyna się 
 16 września 2018r.
Niedziela godz. 2000 na basenie MORiS w Chorzowie 
pl. Powstańców Śl. 1.


Kurs na stopień
 Ratownika Wodnego 
rozpoczyna się w marcu 2019r.

Spotkanie organizacyjno-pływackie godz. 800 Basen Miejski.

Weryfikacja 2018


Weryfikacje ( przedłużenie ważności legitymacji WOPR ) na rok 2018 dla ratowników odbędą się w następujących 4-ech terminach:


1. 17 grudnia 2017r. ( ratownicy pracujący zawodowo )
2. 28 stycznia 2018r.
3.  4 lutego 2018r.
4. 11 lutego 2018r.


Basen "Hajduki" ul. Graniczna 92 pok. 24

O godz. 20:00

Proszę pamiętać o składce.