Oddział Miejski WOPR Chorzów

Kurs na stopień

Młodszego Ratownika WOPR
rozpoczyna się
 17 września 2017r.
Niedziela godz. 2000 na basenie MORiS w Chorzowie ul. Graniczna 92


Kurs na stopień
 Ratownika Wodnego 
rozpoczyna się na początku marca 2018r.

Spotkanie organizacyjno-pływackie godz. 800 Basen Miejski.

Weryfikacja 2017


Weryfikacje ( przedłużenie ważności legitymacji WOPR ) na rok 2017 dla ratowników odbędą się w następujących 3-ech terminach:

1. 15 stycznia 2017r.
2. 22 stycznia 2017r.
3. 29 stycznia 2017r.


Basen MORiS pl. Powstańców Śl 1.Proszę pamiętać o składce.