Oddział Miejski WOPR Chorzów

Kurs na stopień

Młodszego Ratownika WOPR
rozpoczyna się 
 w lutym 2022r.
Niedziela godz. 20:00 na basenie MORiS w Chorzowie 
pl. Powstańców Śl. 1.


Kurs na stopień
 Ratownika Wodnego 
rozpoczyna się w marcu 2022r.


Składka

Składka na rok 2021

 wynosi 50 zł.

 Pamiętaj aby tytułem wpłaty wpisać: 
 

Imię, Nazwisko składka 50 zł na rok 2021

 
Składkę wpłacamy na Konto:

 Śląskie WOPR  Oddział Chorzów

23 1160 2202 0000 0000 4499 0736