Oddział Miejski WOPR Chorzów

Kurs na stopień

Młodszego Ratownika WOPR
rozpoczyna się
 17 września 2017r.
Niedziela godz. 2000 na basenie MORiS w Chorzowie ul. Graniczna 92


Kurs na stopień
 Ratownika Wodnego 
rozpoczyna się na początku marca 2018r.

Spotkanie organizacyjno-pływackie godz. 800 Basen Miejski.

Składka

Składka na rok 2017

wynosi 50 zł.


Pamiętaj aby tytułem wpłaty wpisać: 

 
Imię, Nazwisko składka 50 zł na rok 2017


Składkę wpłacamy na Konto:

Śląskie WOPR  Oddział Chorzów
23 1160 2202 0000 0000 4499 0736